Archiwum - Przetargi

12 października 2007 20:59

Ogłośzenie o przetargu nieograniczonym pisemnym o wartości powyżej 14 tys euro na dostawę rur PVC SN8 (krabowane) o średnicy 30 cm i 60 cm przeznazconych na zjazdy gospodarcze.

O g ł o s z e n i e

Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
powyżej 14.000 euro na :

1. Dostawę rur PVC SN 8 (Karbowane) ø 30 i ø 60 przeznaczonych na zjazdy gospodarcze.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w :
Urzędzie Gminy w Dzierzgowie
06-520 Dzierzgowo, ul. Kościuszki 1
pok. Nr 14
w godz. 8.00 – 15.00,
oraz zamieszczona jest na stronie internetowej www.dzierzgowo.bazagmin.pl

Oferty należy składać do dnia 23.10.2007 roku do godz. 10.00 w:
Urzędzie Gminy Dzierzgowo
06-520 Dzierzgowo, ul. Kościuszki 1
pok. nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10.30 w:
Urzędzie Gminy w Dzierzgowie
06-520 Dzierzgowo, ul. Kościuszki 1
pok. Nr 12 (sala konferencyjna)

Kryterium wyboru oferty:
1. Cena – 100%

Wadium : nie wymagane


Termin wykonania zamówienia do 30 listopada 2007 roku.

Oferenci zostają związani ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 22.11. 2007 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Dzierzgowo, dn. 12.10. 2007 r.

Przeczytano: 1869 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit