Archiwum - Przetargi

28 kwietnia 2005 20:59 | Przetargi

Budowa Hali Sportowej w Dzierzgowie

O g ł o s z e n i e Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro na zadanie pt. Budowa hali sportowej w Dzierzgowie Siwz można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dzierzgowie, 06-520 Dzierzgowo, ul. Kościuszki 1, pokój nr 14 za kwotę 122,00 zł. Termin...

czytaj więcej »

12 lutego 2004 20:59 | Przetargi

Opracowanie projektu miejscowego palnu zagospodarowanie przestrzennego Gminy Dzierzgowo.

Wymagany termin realizacji zamówienia - do 20 grudnia 2004 roku. Nie dopuszcza się składania oferty waraiantowej oraz częściowej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie przeprowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. Warunkiem udziełu w postepowaniu o udzielenie zamówienia...

czytaj więcej »

SzybkiPit