Archiwum - Przetargi

07 września 2006 20:59 | Przetargi

Zakup oleju opałowego dla Urzędu Gminy w Dzierzgowie.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym poniżej 60.000 euro. Urząd Gminy Dzierzgowo ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo tel./faks (023)653-32-27, (023)653-32-26, e-mail: ugdzierzgowo@bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego. Specyfikację istotnych warunków...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2006 20:59 | Przetargi

Przetrag na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Dzierzgowo.

Oktreślenie przedmiotu zamówienia: budowa sieci wodociągowej wraz z pzyłączami w miejscowościach Dzierzgowo, Dzierzgówek, Stegna, Choszczewka, Kęsocha, Dobrogosty, Rzęgnowo. Dłogośc sieci wodociągowej 7.085 m, długośc przyłączy 498 m.

czytaj więcej »

03 sierpnia 2006 20:59 | Przetargi

Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej i gimnazjum w Dzierzgowie

Określenie przedmiotu zamówienia: - wykonanie chodników z kostki polbruk - wykonanie drogi z kostki polbruk, - wykananie nawierzchni boiska do koszykówki poliuretan, - wykonanie ogrodzenia zewnętrznego, - dostawa sprzętu sportowego. (wszelkie informacje dotyczące wyżej wymienionego przetargu...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2006 20:59 | Przetargi

Przetarg na przebudowę dróg gminnych

Przebudowa dróg gminnych na odcinkach: 1. /od drogi nr 0713002 Dobrogosty - Wasiły/ do miejscowości Kurki, długość 1,140 km 2. Pobodze - Brzozowo Dabrówka długość 1,428 km Przebudowa ulic w miejscowości Dzioerzgowo: 3. ul. Zawodzie dł. 189 m, 4. ul. Nadrzeczna dł. 141,5 m, 5. ul. Cicha...

czytaj więcej »

22 czerwca 2006 20:59 | Przetargi

Dostawa koparko-ładowarki na podstawie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dzierzgowo: dostawa koparko-ładowarki na podstawie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Dzierzgowie, ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo, woj. mazowieckie,...

czytaj więcej »

25 maja 2006 20:59 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej i gimnazjum

O g ł o s z e n i e Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro na następujące zadania : 1.Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej i gimnazjum w Dzierzgowie. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w : Urzędzie...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2006 20:59 | Przetargi

Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro na przebudowę dróg gminnych.

Ogłoszenie Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro na następujące zadania : 1. Przebudowa drogi gminnej Krery – Dobrogosty, 2. Przebudowa drogi gminnej Zawady - Żarnowo Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać...

czytaj więcej »

25 sierpnia 2005 20:59 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym poniżej 60.000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym poniżej 60.000 euro. Wójt Gminy Dzierzgowo ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo tel./faks (023)653-32-27, (023)653-32-26, e-mail: ugdzierzgowo@bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego. Specyfikację istotnych warunków...

czytaj więcej »

11 sierpnia 2005 20:59 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO NA : Przebudowę dróg gminnych na odcinkach : - Kolonie Szumsk – Krery, długości 2.057,25 m. - Pęcherze - Pobodze, długości 1.600,00 m. - Brzozowo Łęg,...

czytaj więcej »

11 sierpnia 2005 20:59 | Przetargi

Przebudowę dróg gminnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO NA : Przebudowę dróg gminnych na odcinkach : - Kolonie Szumsk – Krery, długości 2.057,25 m. - Pęcherze - Pobodze, długości 1.600,00 m. - Brzozowo Łęg,...

czytaj więcej »

SzybkiPit