Archiwum - Przetargi

23 sierpnia 2007 20:59 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 tys. euro na dostawę oleju opałowego.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym powyżej 14.000 euro. Urząd Gminy Dzierzgowo ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo tel./faks (023)653-30-12, (023)653-32-26, e-mail: ugdzierzgowo@bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego. Specyfikację istotnych warunków...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2007 20:59 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym o wartości powyżej 14 tys. euro na przebudowę dróg gminnych na odcinkach: zadanie nr 1 Szpaki-Kitki dł. 2.619,99m, zadanie nr 2 Zawady-Choszczewka dł. 2.573,80

O g ł o s z e n i e Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na : Przebudowę dróg gminnych na odcinkach : - zadanie nr 1 Szpaki – Kitki długości 2.619,99 m. - zadanie nr 2 Zawady – Choszczewka długości 2.573,80 m. Specyfikację...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2007 20:59 | Przetargi

Unieważnienie przetargu na przebudowę dróg gminnych Szpaki-Kitki i Zawady -Choszczewka.

Dzierzgowo, dnia 09.08.2007 r. 3411/3/06 a/a Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) w związku z prowadzonym postępowaniem zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień...

czytaj więcej »

18 lipca 2007 20:59 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 tys. euro na przebudowę dróg gminnych na odcinkach: zadanie nr 1. Szpaki - Kitki dł. 2.619,99m, zadanie nr 2 Zawady - Choszczewka dł. 2.573,80m.

O g ł o s z e n i e Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na : Przebudowę dróg gminnych na odcinkach : - zadanie nr 1 Szpaki – Kitki długości 2.619,99 m. - zadanie nr 2 Zawady – Choszczewka długości 2.573,80 m. Specyfikację...

czytaj więcej »

18 lipca 2007 20:59 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 tys. euro na dostawę sprzętu sportowego w hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Dzierzgowie.

O g ł o s z e n i e Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na : Dostawę i montaż sprzętu sportowego w hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Dzierzgowie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w : Urzędzie...

czytaj więcej »

16 lipca 2007 20:59 | Przetargi

Unieważnienie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro na dostawę sprzętu sportowego w hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Dzierzgowie.

Dzierzgowo, dnia 16.07.2007 r. Dotyczy przetargu na dostawę i montaż sprzętu sportowego w hali sportowej przy Gimnazjum w Dzierzgowie Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) unieważniam...

czytaj więcej »

10 lipca 2007 20:59 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 tys. euro na dostawę sprzętu sportowego w hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Dzierzgowie.

O g ł o s z e n i e Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na : Dostawę i montaż sprzętu sportowego w hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Dzierzgowie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w : Urzędzie...

czytaj więcej »

14 maja 2007 20:59 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wratości powyżej 60tys. euro.

Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro na : Przebudowę dróg gminnych na odcinkach : 1/ przez miejscowość Dobrogosty długości 3.232,46 m, 2/ przez miejscowość Kitki długości 500 m. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można...

czytaj więcej »

13 lutego 2007 20:59 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro. na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej, polegające na równaniu dróg równiarką praz w zależności od potrzeb wbudowania na tych drogach pospółki żwirowej dostarczonej przez wykonawcę.

czytaj więcej »

14 września 2006 20:59 | Przetargi

Zakup oleju opałowego dla Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie.

Zakup oleju opałowego dla Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym poniżej 60.000 euro. Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie ul.Jagiellońska 21 A, 06-520 Dzierzgowo tel. 023-653-30-48, e-mail: p.g.dzierzgowo@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju...

czytaj więcej »

SzybkiPit