Archiwum - Przetargi

27 sierpnia 2009 12:32 | Przetargi

ZAKUP UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU O FUNKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA OSP RZĘGNOWO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Gmina Dzierzgowo ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000,00 euro na: Zakup używanego średniego samochodu o funkcjach ratowniczo – gaśniczych dla OSP Rzęgnowo.

czytaj więcej »

27 sierpnia 2009 12:15 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opłowego.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym powyżej 14.000 euro. Urząd Gminy Dzierzgowo ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo tel./faks (023)653-30-12, (023)653-32-26, e-mail: ugdzierzgowo@bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego. Specyfikację istotnych warunków...

czytaj więcej »

05 marca 2009 11:37 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie bankowej usługi budżetu gminy Dzierzgowo.

Dzierzgowo, dnia 04 marca 2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dzierzgowo z siedzibą w Dzierzgowie przy ul. T. Kościuszki 1 , 06-520 Dzierzgowo, tel. (0-23) 653 30 12 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Dzierzgowo I. Przedmiotem zamówienia...

czytaj więcej »

06 lutego 2009 11:14 | Przetargi

Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys euro na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę drogi gminnej Wydrzywilk - Nowe Łączyno

O g ł o s z e n i e Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 euro na : Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę drogi gminnej Wydrzywilk - Nowe Łączyno Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać...

czytaj więcej »

06 lutego 2009 11:00 | Przetargi

Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys reuro na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzgowo

Nr sprawy 3411/2/09 Dzierzgowo, dn. 06.02.2009r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Urząd Gminy Dzierzgowo ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 euro na: bieżące utrzymanie dróg żwirowych na terenie Gminy Dzierzgowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:...

czytaj więcej »

12 października 2007 20:59 | Przetargi

Ogłośzenie o przetargu nieograniczonym pisemnym o wartości powyżej 14 tys euro na dostawę rur PVC SN8 (krabowane) o średnicy 30 cm i 60 cm przeznazconych na zjazdy gospodarcze.

O g ł o s z e n i e Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na : 1. Dostawę rur PVC SN 8 (Karbowane) ø 30 i ø 60 przeznaczonych na zjazdy gospodarcze. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w : Urzędzie...

czytaj więcej »

19 września 2007 20:59 | Przetargi

Przetarg nieograniczony pisemny o warości powyżej 14 tys. euro na dostawę sprzętu sportowego do hali sportowej oraz wyposażenie siłowni.

O g ł o s z e n i e Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na : 1. Dostawę sprzętu sportowego do hali sportowej, 2. Wyposażenie siłowni przy Gimnazjum Publicznym w Dzierzgowie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można...

czytaj więcej »

18 września 2007 00:39 | Przetargi

Przetarg nieograniczony pisemny o wartości powyżej 14 tys. euro na dostawę oleju opałowego do Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym powyżej 14.000 euro. Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie, ul. Jagiellońska 21A, 06-520 Dzierzgowo tel.023-653-30-48 e-mail: p.g.dzierzgowo@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można...

czytaj więcej »

13 września 2007 20:59 | Przetargi

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż ciągniko-koparki, rok prod. 1989.

Dzierzgowo, dn. 12.09.2007r. Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż ciągniko - koparki „Białoruś” IUMZ3 – 6 KM . Urząd Gminy w Dzierzgowie, ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż ciągniko-koparki...

czytaj więcej »

04 września 2007 20:59 | Przetargi

Unieważnienie przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro na dostawę oleju opałowego.

Dzierzgowo, dnia 03.09.2007 r. 3411/1/07 Postanowienie Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zmianami ) w związku z prowadzonym postępowaniem zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień...

czytaj więcej »

SzybkiPit