Archiwum - Komunikaty

25 kwietnia 2007 00:34 | Komunikaty

Projekt decyzji o środowiskowych uwaruknowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 25.04.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr P2361W Brzozowo-Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki od km 0+000,00 do...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2007 00:34 | Komunikaty

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej „Przez miejscowość Dobrogosty: odcinek I od km 0+000,00 do km 2+461,81 ( od drogi powiatowej Nr 07321 do drogi powiatowej...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2007 00:34 | Komunikaty

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej „Szpaki - Kitki ( od km 2+124,60 do km 2+624,60 o łącznej długości 0,500 m) , zlokalizowanej na działkach nr ew....

czytaj więcej »

17 kwietnia 2007 00:34 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciach.

Dzierzgowo, 17.04.2007r. 7624/7/07 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz....

czytaj więcej »

30 marca 2007 00:34 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dzierzgowo, 27.03.2007r. 7624/6/07 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz....

czytaj więcej »

30 marca 2007 00:34 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dzierzgowo, 27.03.2007r. 7624/5/07 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz....

czytaj więcej »

23 marca 2007 00:34 | Komunikaty

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr P2361W Brzozowo-Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki od km 0+000,00 do km 3+020,00 i od...

czytaj więcej »

13 marca 2007 00:34 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Dzierzgowo, 12.03.2007r. 7624/3/07 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz....

czytaj więcej »

SzybkiPit