Archiwum - Komunikaty

13 sierpnia 2008 13:54 | Komunikaty

Konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: Przygotowanie programu i realizacja zajęć dla tworzonego Gminnego Centrum Rozwoju Kultury

Urząd Gminy Dzierzgowo ul. T. Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo tel. 0236533012 Ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: Przygotowanie programu i realizacja zajęć dla tworzonego Gminnego Centrum Rozwoju Kultury Załącznik...

czytaj więcej »

10 czerwca 2008 14:54 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

URZĄD GMINY DZIERZGOWO informuje, że dnia 11 czerwca 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: I. Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 122 o powierzchni 0,3300 ha położona...

czytaj więcej »

19 września 2007 20:52 | Komunikaty

Projekt decyzji o środowiskowych uwaruknowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 14.09.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Centertel Sp. z.o.o., pn. „Dzierzgowo” nr 5679/1298 zlokalizowanej na...

czytaj więcej »

19 września 2007 00:34 | Komunikaty

Projekt decyzji o środowiskowych uwaruknowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 14.09.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Centertel Sp. z.o.o., pn. „Dzierzgowo” nr 5679/1298 zlokalizowanej na...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2007 00:34 | Komunikaty

Komunikat w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizję przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Centertel Sp. z.o.o., pnDzierzgowo nr 5679/1298.

Dzierzgowo, dn. 28.08.2007r. 7624/8/07 Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z zebranym materiałem jak również wnieść nowe,...

czytaj więcej »

17 lipca 2007 00:34 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dzierzgowo, dnia 16.07.2007r. 7624/8/07 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam że...

czytaj więcej »

31 maja 2007 00:34 | Komunikaty

Projekt decyzji o środowiskowych uwaruknowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 31.05.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej „Szpaki - Kitki ( od km 2+124,60 do km 2+624,60 o łącznej długości 0,500 m) , zlokalizowanej na...

czytaj więcej »

31 maja 2007 00:34 | Komunikaty

Projekt decyzji o środowiskowych uwaruknowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 31.05.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej „Przez miejscowość Dobrogosty: odcinek I od km 0+000,00 do km 2+461,81 ( od drogi powiatowej Nr 07321...

czytaj więcej »

31 maja 2007 00:34 | Komunikaty

Projekt decyzji o środowiskowych uwaruknowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 31.05.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budowie płyty obornikowej i szczelnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce nr ew. 108/4, obręb Szpaki,...

czytaj więcej »

10 maja 2007 00:34 | Komunikaty

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty obornikowej i szczelnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce nr ew. 108/4, obręb Szpaki, gm Dzierzgowo, Dzierzgowo zostało...

czytaj więcej »

SzybkiPit