Deklaracja dostępności

22 września 2020 17:27 | Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urząd Gminy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie...

czytaj więcej »

SzybkiPit