Ogłoszenia

06 marca 2020 09:24 | Ogłoszenia

Projekt „WSPIERAJ LOKALNIE"

Projekt „WSPIERAJ LOKALNIE", projekt poświęcony organizacjom pozarządowym PITax.pl Łatwe podatki

czytaj więcej »

11 czerwca 2019 14:52 | Ogłoszenia

Zawiadomienie

Dzierzgowo, dnia 29 maja 2019 roku. OŚR.6220.4.2019 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 i art. ...

czytaj więcej »

11 czerwca 2019 14:51 | Ogłoszenia

Zawiadomienie

Dzierzgowo, 10.06.2019r. OŚR.6220.4.2018 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

czytaj więcej »

30 kwietnia 2019 11:53 | Ogłoszenia

Zawiadomienie o kontynuacji postępowania „Budowa fermy drobiu o obsadzie 205 DJP na działkach nr ew. 49/4 i 49/5 , obręb Kurki, Gmina Dzierzgowo.”

Dzierzgowo, 29.04.2019r. OŚR.6220.4.2018 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

czytaj więcej »

03 września 2018 08:40 | Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dzierzgowo, dnia 29.08.2018 r. OŚR.6220.5.2018 Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działając zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2018 08:32 | Ogłoszenia

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dzierzgowo,28.08.2018r. OŚR.6220.4.2018 Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 97 &se

czytaj więcej »

29 sierpnia 2018 08:31 | Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Dzierzgowo, dnia 28.08. 2018 r. OŚR.6220.4.2018 Z A W I A D O M I E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

czytaj więcej »

SzybkiPit