Przetargi

14 maja 2020 10:28 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu na wykonanie zadania p.n:„Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzgowo”

Dzierzgowo, dn. 14.05.2020 r.

PPI.272.2.2020

 

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 27/2014 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15.04.2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na :

 -Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzgowo, rozstrzygniętego w dniu 14.05.2020 roku  wybrana została oferta  złożona przez:

Pana Henryka Marciniaka

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

06-400 Ciechanów,

ul. Wł. Andersa 52/45

zaoferowana cena: 61.500,00 zł

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest stawić się do dnia 21.05.2020 roku w Urzędzie Gminy Dzierzgowo celem podpisania umowy.

 

Otrzymują:

  1. BUDPLAN Sp. z o.o.

04-327 Warszawa,

ul. Kordeckiego 20

  1. Henryk Marciniak

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

06-400 Ciechanów,

ul. Wł. Andersa 52/45

  1.  a/a

Przeczytano: 130 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

Informacja [335.3 KB]

SzybkiPit