Urząd Gminy Dzierzgowo
https://dzierzgowo.pl

18 września 2019 16:23 | Przetargi | Źródło: BIP - Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 129 o pow. 0,0700 ha położona w miejscowości Ruda