Przetargi

15 września 2020 17:33 | Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

URZĄD GMINY DZIERZGOWO

czytaj więcej »

01 lipca 2020 08:39 | Przetargi

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 77/4 o pow. 0,1198 ha położona w miejscowości Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 77/4 o pow. 0,1198 ha położona w miejscowości Dzierzgowo Przedmiotowa działka Nr 77/4 o pow. 0,1198 ha położona jest w...

czytaj więcej »

02 czerwca 2020 13:14 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rezlizację zadania p.n.: "Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzgówek na odcinku od drogi powiatowej KD2311W do drogi powiatowej KD2361W"

Ogłoszenie nr 546464-N-2020 z dnia 2020-06-02 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzgówek na odcinku od drogi powiatowej KD2311W do drogi powiatowej KD2361W OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

19 maja 2020 09:48 | Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

URZAD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 19.05.2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 77/4 o pow. 0,1198 ha położona...

czytaj więcej »

14 maja 2020 10:28 | Przetargi

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu na wykonanie zadania p.n:„Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzgowo”

Dzierzgowo, dn. 14.05.2020 r. PPI.272.2.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 27/2014 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15.04.2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych...

czytaj więcej »

SzybkiPit