Przetargi

15 lipca 2016 14:03 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nietuchomości. 1/3 Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 54 o powierzchni 0,1300 ha położona w miejscowości Stare Łączyno

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1/3 Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 54 o powierzchni 0,1300 ha położona w miejscowości Stare Łączyno. Na działce Nr 54 znajdują się ruiny budynków...

czytaj więcej »

05 lipca 2016 13:01 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na Przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Brzozowo-Utraty

Dzierzgowo: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brzozowo Utraty Numer ogłoszenia: 119583 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...

czytaj więcej »

30 maja 2016 15:46 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nietuchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gurtów jako działka Nr 315 o powierzchni 0,1900 ha położona w miejscowości Wasiły Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wasiły. Przedmiotowa...

czytaj więcej »

30 maja 2016 15:38 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nietuchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. 1/3 Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 57 o powierzchni 0,1100 ha położona w miejscowości Stare Łączyno 1. Opis nieruchomości Działka Nr 57 jest to wąska...

czytaj więcej »

18 lutego 2016 16:20 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie cześci nieruchomości.

Przedmiotem przetargu są pomieszczenia znajdujące się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie na działce ewidencyjnej nr 140 wraz z udziałem w gruncie Adres nieruchomości Stare Brzozowo 25, 06-520 Dzierzgowo Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka...

czytaj więcej »

06 listopada 2015 10:30 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo

Dzierzgowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo Numer ogłoszenia: 299352 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...

czytaj więcej »

22 września 2015 12:30 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie na działce ewidencyjnej nr 302/3

Dzierzgowo: Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie na działce ewidencyjnej nr 302/3 Numer ogłoszenia: 247906 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...

czytaj więcej »

19 sierpnia 2015 21:12 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gurtów jako działka Nr 315 o powierzchni 0,1900 ha położona w miejscowości Wasiły 1.Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wasiły. Przedmiotowa...

czytaj więcej »

SzybkiPit