Przetargi

21 lipca 2015 09:48 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzozowo-Dabrówka

Dzierzgowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowo Dąbrówka Numer ogłoszenia: 183622 - 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...

czytaj więcej »

04 grudnia 2014 10:00 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo

Dzierzgowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo Numer ogłoszenia: 251243 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

27 sierpnia 2014 12:43 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Dzierzgowo prowadzony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Dzierzgowo: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Dzierzgowo Numer ogłoszenia: 284948 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

czytaj więcej »

11 sierpnia 2014 11:21 | Przetargi

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), przeznaczonego pokrycie deficytu budżetowego na 2014 rok

Dzierzgowo, dn. 08.08.2014 r. Urząd Gminy w Dzierzgowie Ul. Tadeusza Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy...

czytaj więcej »

06 sierpnia 2014 18:01 | Przetargi

Modyfikacja. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 25798-2014 z dnia 31.07.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), przeznaczonego pokrycie deficytu budżetowego na 2014 rok

Urząd Gminy w Dzierzgowie, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo. Dzierzgowo, dn. 06.08.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 25798-2014 z dnia 31.07.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu...

czytaj więcej »

31 lipca 2014 11:46 | Przetargi

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2014

Gmina Dzierzgowo ul. Tadeusza Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo tel. 48 (0-23) 653-30-12, 653-32-22, fax 48 (0-23) 653-32-26 e-mail: gmina@dzierzgowo.pl Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego...

czytaj więcej »

SzybkiPit