Przetargi

08 lutego 2017 08:30 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie

Dzierzgowo, dn. 08.02.2017r. PPI.032.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Dzierzgowo, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 27/2014 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15.04.2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień...

czytaj więcej »

06 grudnia 2016 12:33 | Przetargi

Przetarg nieograniczony Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.dzierzgowo.pl Ogłoszenie nr 359888 - 2016 z dnia 2016-12-06 r. Dzierzgowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli...

czytaj więcej »

17 listopada 2016 16:42 | Przetargi

Odwołanie drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położonej w miejscowości Brzozowo-Łęg.

Odwołanie drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położonej w miejscowości Brzozowo-Łęg Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

czytaj więcej »

12 października 2016 20:19 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położona w miejscowości Brzozowo-Łęg. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek parterowy,...

czytaj więcej »

14 września 2016 23:51 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gurtów jako działka Nr 315 o powierzchni 0,1900 ha położona w miejscowości Wasiły

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gurtów jako działka Nr 315 o powierzchni 0,1900 ha położona w miejscowości Wasiły Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wasiły. Przedmiotowa...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2016 17:20 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położona w miejscowości Brzozowo-Łęg.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położona w miejscowości Brzozowo-Łęg. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek parterowy,...

czytaj więcej »

27 lipca 2016 09:50 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia znajdujące się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie na działce ewidencyjnej nr 140 wraz z udziałem w gruncie

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem przetargu są pomieszczenia znajdujące się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie na działce ewidencyjnej nr 140 wraz z udziałem w gruncie Adres...

czytaj więcej »

SzybkiPit