Przetargi

15 lipca 2019 10:09 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.;„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”

Ogłoszenie nr 573611-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

czytaj więcej »

SzybkiPit