Przetargi

15 lipca 2019 10:09 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.;„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”

Ogłoszenie nr 573611-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

czytaj więcej »

10 lipca 2019 13:24 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 230102W Wasiły – Kapuśnik na odcinku od km 0+000,00 do km 1+587,38”

Ogłoszenie nr 571808-N-2019 z dnia 2019-07-10 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: „Przebudowa drogi gminnej 230102W Wasiły – Kapuśnik na odcinku od km 0+000,00 do km 1+587,38” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

12 kwietnia 2019 13:01 | Przetargi

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 26 o pow. 0,3400 ha położona w miejscowości Pęcherze

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 26 o pow. 0,3400 ha położona w miejscowości Pęcherze Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym....

czytaj więcej »

SzybkiPit