Przetargi

04 grudnia 2019 11:16 | Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo”

Początek formularza Ogłoszenie nr 631911-N-2019 z dnia 2019-12-04 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

czytaj więcej »

26 listopada 2019 14:43 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 400.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Dzierzgowo”

Ogłoszenie nr 628032-N-2019 z dnia 2019-11-26 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 400.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związane

czytaj więcej »

22 listopada 2019 10:23 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: Remont nawierzchni drogi gminnej Brzozowo Dąbrówka – Brzozowo Łęg – Brzozowo Stare – Brzozowo Nowe

Ogłoszenie nr 626277-N-2019 z dnia 2019-11-22 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: Remont nawierzchni drogi gminnej Brzozowo Dąbrówka – Brzozowo Łęg – Brzozowo Stare – Brzozowo Nowe” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

SzybkiPit