Przetargi

19 kwietnia 2017 21:11 | Przetargi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzgowo w okresie od 20.05.2017 do 19.05.2020

Ogłoszenie nr 68630 - 2017 z dnia 2017-04-19 r. Dzierzgowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzgowo w okresie od 20.05.2017 do 19.05.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

czytaj więcej »

14 lutego 2017 16:32 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza trzeci przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 10/3 o powierzchni 0,6046 ha położona w miejscowości Tańsk-Kiernozy. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek...

czytaj więcej »

14 lutego 2017 16:26 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położona w miejscowości Brzozowo-Łęg. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek parterowy,...

czytaj więcej »

10 lutego 2017 11:20 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane Przebudowa drogi Wydrzywilk - Umiotki

Ogłoszenie nr 23182 - 2017 z dnia 2017-02-10 r. Dzierzgowo: Przebudowa drogi Wydrzywilk - Umiotki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

czytaj więcej »

10 lutego 2017 11:15 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Dobrogosty- Kitki

Ogłoszenie nr 23084 - 2017 z dnia 2017-02-10 r. Dzierzgowo: Przebudowa drogi gminnej Dobrogosty- Kitki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

czytaj więcej »

08 lutego 2017 08:30 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie

Dzierzgowo, dn. 08.02.2017r. PPI.032.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Dzierzgowo, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 27/2014 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15.04.2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień...

czytaj więcej »

SzybkiPit