Przetargi

18 lutego 2016 16:20 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie cześci nieruchomości.

Przedmiotem przetargu są pomieszczenia znajdujące się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie na działce ewidencyjnej nr 140 wraz z udziałem w gruncie Adres nieruchomości Stare Brzozowo 25, 06-520 Dzierzgowo Oznaczenie nieruchomośc

czytaj więcej »

06 listopada 2015 10:30 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo

Dzierzgowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo Numer ogłoszenia: 299352 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V...

czytaj więcej »

22 września 2015 12:30 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie na działce ewidencyjnej nr 302/3

Dzierzgowo: Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie na działce ewidencyjnej nr 302/3 Numer ogłoszenia: 247906 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: ...

czytaj więcej »

19 sierpnia 2015 21:12 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gurtów jako działka Nr 315 o powierzchni 0,1900 ha położona w miejscowości Wasiły 1.Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wasiły. Przed...

czytaj więcej »

19 sierpnia 2015 21:07 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I.1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 10/3 o powierzchni 0,6046 ha położona w miejscowości Tańsk-Kiernozy. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek...

czytaj więcej »

21 lipca 2015 09:48 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzozowo-Dabrówka

Dzierzgowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowo Dąbrówka Numer ogłoszenia: 183622 - 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego &nbs...

czytaj więcej »

04 grudnia 2014 10:00 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo

Dzierzgowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo Numer ogłoszenia: 251243 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

27 sierpnia 2014 12:43 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Dzierzgowo prowadzony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Dzierzgowo: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Dzierzgowo Numer ogłoszenia: 284948 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

czytaj więcej »

SzybkiPit