Przetargi

28 kwietnia 2014 15:11 | Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetagu nieograniczonego na: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzgowo w okresie od 20.05.2014 r. do 19.0.2017 r.

Dotyczy przetagu nieograniczonego na: "Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzgowo w okresie od 20.05.2014 r. do 19.0.2017 r."

czytaj więcej »

22 kwietnia 2014 15:07 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na wykonanie zadania Moje bajkowe przedszkole.

Dzierzgowo: Moje bajkowe przedszkole Numer ogłoszenia: 136406 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Dzierzgowo...

czytaj więcej »

15 kwietnia 2014 14:45 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na Budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo zadanie II

Dzierzgowo: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo zadanie II Numer ogłoszenia: 129360 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »

SzybkiPit