Komunikaty

10 kwietnia 2018 17:24 | Komunikaty | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie.

INFORMACJA

 

             Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo  zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie.

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Oświadczenie Rady Gminy Dzierzgowo zawierające stanowisko  w sprawie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2014.
  3. Sprawozdanie z realizacji program u współpracy za rok poprzedni o którym mowa w art.5 art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kowalski

Przeczytano: 314 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit