Urząd Gminy Dzierzgowo
https://dzierzgowo.pl

02 października 2019 11:22 | Komunikaty | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań na rzecz poprawy rozwoju kultury muzycznej i artystycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgowo.

Załączniki:

oferta_realizacji_zadania_publicznego_word.rtf [247.5 KB]

ogloszenie_o_konkursie_zalacznik_nr_1.pdf [1.02 MB]

zarzadzenie_nr_40.pdf [190.99 KB]