Komunikaty

07 kwietnia 2016 15:21 | Komunikaty

URZĄD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 12.04.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

URZĄD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 12.04.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: URZĄD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 12.04.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie...

czytaj więcej »

21 marca 2016 14:02 | Komunikaty

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania zbóż

Niniejszym informuję, że poszkodowani w wyniku ujemnych skutków przezimowania zbóż ozimych mogą składać wnioski o oszacowanie strat (wniosek w załączeniu) w terminie 31 marca 2016 roku, przed przesianie plonu dotkniętego klęska. Aby uznać, że gospodarstwo zostało dotknięte...

czytaj więcej »

17 marca 2016 14:51 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polagajacego na przebudowie drogi gminnej Dobrogosty-Kitki

OŚR.6220.2.2016 Dzierzgowo, dnia 17.03.2016r. Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działając zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

29 lutego 2016 17:38 | Komunikaty

10 marca 2016 Światowy Dzień Nerek

CHOROBY NEREK - MORDERSTWO DOSKONAŁE DZIECI ZAGROŻONE SCHORZENIAMI NEFROLOGICZNYMI OD PIERWSZYCH CHWIL ŻYCIA 10 marca 2016 Światowy Dzień Nerek

czytaj więcej »

29 lutego 2016 17:12 | Komunikaty

INFOFMACJA O WYBORZE OFERTY

INFOFMACJA O WYBORZE OFERTY Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2016 roku wybrana została oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy „Tamka” Dzierzgowo. Wójt...

czytaj więcej »

17 lutego 2016 20:19 | Komunikaty

Wójt Gminy Dzierzgowo, ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w roku 2016.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Dzierzgowo działając na podstawie uchwały Nr 47/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Dzierzgowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 07grudnia.2015 r. poz....

czytaj więcej »

16 lutego 2016 14:10 | Komunikaty

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierzgowo.

Urząd Gminy Dzierzgowo działając na podstawie art. 11a, ust 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm) podaje do zaopiniowania projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy...

czytaj więcej »

11 lutego 2016 12:44 | Komunikaty

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania administracyjnego

Dzierzgowo, dnia 25.01.2016r. OŚR.6220.2.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 25.01.2...

czytaj więcej »

SzybkiPit