Komunikaty

20 lipca 2015 13:11 | Komunikaty

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy

Niniejszym informuję że, poszkodowani w wyniku klęski suszy mogą składać wnioski o oszacowanie strat (wniosek w załączeniku) w terminie 24 lipca 2015 roku, przed zbiorem plonu dotkniętego klęską suszy. Aby uznać, ze gospodarstwo zostało dotknięte klęską procent start w uprawach całego...

czytaj więcej »

18 czerwca 2015 19:26 | Komunikaty

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Mławie ,Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy...

czytaj więcej »

27 lutego 2015 13:54 | Komunikaty

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierzgowo .

Urząd Gminy Dzierzgowo działając na podstawie art. 11a, ust 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm) podaje do zaopiniowania projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie...

czytaj więcej »

01 października 2013 12:12 | Komunikaty

INFORMACJA O ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKRONICZNEGO, CHEMIKALIÓW I ZUŻYTYCH OPON.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH " USKOM " sp. z o.o. w MŁAWIE ORGANIZUJE NA TERENIE GMINY DZIERZGOWO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2013 r. ZBIÓRKĘ...

czytaj więcej »

01 października 2013 10:55 | Komunikaty

WAŻNE !!! ZMIANA STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DZIERZGOWO

INFORMACJA Niniejszym informuję, że Uchwałą NR128/XIX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 10 września 2013 roku zostały zmienione stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dzierzgowo w sposób następujący: - odbiór zmieszanych...

czytaj więcej »

SzybkiPit