Komunikaty

22 września 2017 14:25 | Komunikaty

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 26.09.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2017 20:11 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE W dniu 25 sierpnia 2017 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dzierzgowo. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej...

czytaj więcej »

30 czerwca 2017 11:37 | Komunikaty

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

URZAD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 4.07.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 137/4 o pow. 0,8943 ha...

czytaj więcej »

20 czerwca 2017 17:04 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: &nb ...

czytaj więcej »

23 maja 2017 09:05 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dzierzgowo

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dzierzgowo. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Podjęcie uchwały w sprawie...

czytaj więcej »

SzybkiPit