Komunikaty

02 marca 2017 19:11 | Komunikaty

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2017 roku wybrana została oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy „Tamka” Dzierzgowo. WÓJT...

czytaj więcej »

17 lutego 2017 19:46 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo zwołuje XXI Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo zwołuje XXI Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: &nbs ...

czytaj więcej »

16 lutego 2017 14:16 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15.02.2017r. na wniosek Pana Tomasza Zaborowskiego...

czytaj więcej »

03 lutego 2017 08:07 | Komunikaty

XX sesja Rady Gminy Dzierzgowo

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w dniu 6 lutego 2017 roku o godz. 1400 w sali gimnastycznej budynku Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie , ul. Jagiellońska 21 A odbędzie się XX sesja Rady Gminy...

czytaj więcej »

26 stycznia 2017 10:25 | Komunikaty

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierzgowo.

Urząd Gminy Dzierzgowo działając na podstawie art. 11a, ust 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm) podaje do zaopiniowania projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie...

czytaj więcej »

28 grudnia 2016 16:35 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo zwołuje XIX Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad:

czytaj więcej »

SzybkiPit