Komunikaty

23 maja 2017 09:05 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dzierzgowo

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dzierzgowo. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Podjęcie uchwały w sprawie...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2017 12:10 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dzierzgowo, dnia 06.04.2017 r. OŚR.6220.1.2017 Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działając zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

29 marca 2017 08:22 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE O SESJI RADY GMINY

OGŁOSZENIE Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że, w dniu 31 marca 2017 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy. Proponowany porządek obrad;  

czytaj więcej »

02 marca 2017 19:11 | Komunikaty

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2017 roku wybrana została oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy „Tamka” Dzierzgowo. WÓJT...

czytaj więcej »

17 lutego 2017 19:46 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo zwołuje XXI Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo zwołuje XXI Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: &nbs ...

czytaj więcej »

SzybkiPit