Komunikaty

24 listopada 2017 11:52 | Komunikaty

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Dzierzgowo.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Dzierzgowo. Proponowany porządek obrad w załączniku.

czytaj więcej »

22 listopada 2017 09:12 | Komunikaty

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 27 listopada o godz. 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Dzierzgowo. Proponowany porządek obrad w załączniku.

czytaj więcej »

05 października 2017 11:42 | Komunikaty

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE DZIERZGOWO Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza konsultacje „Rocznego...

czytaj więcej »

27 września 2017 07:56 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE O SESJI RADY GMINY

Tresć informacji w załączniku

czytaj więcej »

22 września 2017 14:25 | Komunikaty

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 26.09.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2017 20:11 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE W dniu 25 sierpnia 2017 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dzierzgowo. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej...

czytaj więcej »

30 czerwca 2017 11:37 | Komunikaty

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

URZAD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 4.07.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 137/4 o pow. 0,8943 ha...

czytaj więcej »

20 czerwca 2017 17:04 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: &nb ...

czytaj więcej »

SzybkiPit