Komunikaty

09 listopada 2018 11:58 | Komunikaty

URZAD GMINY DZIERZGOWO, Informuje.

URZAD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 13.11.2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 26 o pow. 0,3400 ha położona...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2018 11:28 | Komunikaty

Urząd Gminy Dzierzgowo Informuje.

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 28.08.2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o powierzchni 0,7200...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2018 14:15 | Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja dla osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej udzielania

czytaj więcej »

SzybkiPit