Komunikaty

05 kwietnia 2018 14:00 | Komunikaty

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 10.04.2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 10.04.2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 123/2 o powierzchni 0,7900...

czytaj więcej »

26 marca 2018 13:30 | Komunikaty

Informacja o braku wody w dniu 27.03.2018r.

Niniejszym informuję, że w dniu 27.03.2018r. w godzinach 1100-1500 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości zaopatrywanych ze stacji ujęcia wody położonej w miejscowości Dzierzgowo.

czytaj więcej »

06 marca 2018 08:04 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 6 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pomieszczenia znajdujące się w części szkolnej budynku po byłej Szkole Podstawowej...

czytaj więcej »

16 stycznia 2018 18:35 | Komunikaty

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Zachęcamy do skorzystania ze Statystycznego Vademecum Samorządowca, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat Państwa miasta, gminy, powiatu, dzielnicy, regionu i województwa. Baza dostępna jest pod adresem http://warszawa.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/. ...

czytaj więcej »

11 stycznia 2018 18:35 | Komunikaty

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Szanowni Państwo Z upoważnienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego przekazuję informację o możliwości pobrania i wykorzystania na stronach internetowych filmu, dotyczącego rejestru wyborców. Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują się na kanale...

czytaj więcej »

08 stycznia 2018 11:55 | Komunikaty

DOFINANSOWANIE DRÓG GMINNYCH Z PROGRAMU PROW 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DOFINANSOWANIE DRÓG GMINNYCH Z PROGRAMU PROW 2014-2020 Gmina Dzierzgowo podpisała dwie umowy o przyznaniu p

czytaj więcej »

05 stycznia 2018 16:03 | Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna

Harmonogram działania Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie mławskim 2018 rok Mława, ul. Słowackiego 18 Poniedziałek – godz. 8°° - 12°° Radca Prawny Katarzyna Zaremba Wtorek – godz. 8°° - 12°° (8-10 Adwokat Tomasz Uniewicz; 10-12 Adwokat...

czytaj więcej »

SzybkiPit