Komunikaty

17 lipca 2019 10:21 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 17 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 129 o powierzchni 0,0700...

czytaj więcej »

SzybkiPit