Komunikaty

07 lutego 2019 10:29 | Komunikaty

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierzgowo.

Wójt Gminy Dzierzgowo działając na podstawie art. 11a, ust 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r., poz. 122) podaje do zaopiniowania projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierzgowo...

czytaj więcej »

09 listopada 2018 11:58 | Komunikaty

URZAD GMINY DZIERZGOWO, Informuje.

URZAD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 13.11.2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 26 o pow. 0,3400 ha położona...

czytaj więcej »

SzybkiPit