Komunikaty

17 marca 2020 12:56 | Komunikaty

Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dzierzgowo, dnia 17.03.2020r. OŚR.6220.4.2018 Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działając zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

SzybkiPit