Komunikaty

06 marca 2018 08:04 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 6 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pomieszczenia znajdujące się w części szkolnej budynku po byłej Szkole Podstawowej...

czytaj więcej »

16 stycznia 2018 18:35 | Komunikaty

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Zachęcamy do skorzystania ze Statystycznego Vademecum Samorządowca, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat Państwa miasta, gminy, powiatu, dzielnicy, regionu i województwa. Baza dostępna jest pod adresem http://warszawa.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/. ...

czytaj więcej »

11 stycznia 2018 18:35 | Komunikaty

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Szanowni Państwo Z upoważnienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego przekazuję informację o możliwości pobrania i wykorzystania na stronach internetowych filmu, dotyczącego rejestru wyborców. Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują się na kanale...

czytaj więcej »

08 stycznia 2018 11:55 | Komunikaty

DOFINANSOWANIE DRÓG GMINNYCH Z PROGRAMU PROW 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DOFINANSOWANIE DRÓG GMINNYCH Z PROGRAMU PROW 2014-2020 Gmina Dzierzgowo podpisała dwie umowy o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"...

czytaj więcej »

05 stycznia 2018 16:03 | Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna

Harmonogram działania Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie mławskim 2018 rok Mława, ul. Słowackiego 18 Poniedziałek – godz. 8°° - 12°° Radca Prawny Katarzyna Zaremba Wtorek – godz. 8°° - 12°° (8-10 Adwokat Tomasz Uniewicz; 10-12 Adwokat...

czytaj więcej »

16 grudnia 2017 19:58 | Komunikaty

Zawiadomienia. W dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 9-tej w sali sportowej Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Dzierzgowo.

Z A W I A D O M I E N I E W dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 9-tej w sali sportowej Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Dzierzgowo z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady...

czytaj więcej »

14 grudnia 2017 10:45 | Komunikaty

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA? Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie...

czytaj więcej »

SzybkiPit