Aktualności

17 września 2015 09:40 | Aktualności | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.10.2015 r.

GKM.6235.1.2015                                                     

 

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.10.2015 r.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.), Wójt Gminy Dzierzgowo zawiadamia, że Rada gminy w Dzierzgowie w dniu 29 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę Nr 32/VI/2015 zmieniającą uchwałę Nr 128/XIX/2013 z dnia  10 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.

 

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:

 

- jeżeli odpady  komunalne są  zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi
6,00 zł za osobę miesięcznie.

 

-  jeżeli odpady  komunalne są  zbierane i odbierane w sposób zmieszany stawka opłaty wynosi
8,00 zł za osobę miesięcznie.

 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Dzierzgowo Uchwałą
nr 31/VI/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,  zobowiązani są  do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie z góry – w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego wpłata dotyczy.

 

W związku z powyższym bardzo proszę o dokonywanie opłat za odpady
w wysokości jak wyżej oraz częstotliwość dokonywania wpłat miesięcznych jak podano
w zawiadomieniu.

 

W przypadku wątpliwości w powyższej sprawie proszę o kontakt telefoniczny.

Pani Monika Gołębczyk 23 653 30 15.

 

Wójt Gminy Dzierzgowo

Robert Jeliński

Przeczytano: 842 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit