Aktualności

16 czerwca 2020 08:58 | Aktualności | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Zdalna Szkoła w Gminie Dzierzgowo

Zdalna Szkoła w Gminie Dzierzgowo


Gmina Dzierzgowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł na zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Zdalna Szkoła”.

 Umowa została zawarta 24 kwietnia 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoławsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu „Zdalna Szkoła” jest pozyskanie środków finansowych na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

W ramach programu "Zdalna Szkoła" do szkół z terenu Gminy Dzierzgowo zakupiono:

11 sztuk laptopów - Szkoła Podstawowa w Rzęgnowie

25 sztuk tabletów - Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie im. marsz. J. Piłsudskiego

Środki przeznaczane na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. “Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie  kształcenia ogólnego” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Wójt Gminy Dzierzgowo

Rafał Kuciński

Przeczytano: 91 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit