Aktualności

27 września 2019 12:32 | Aktualności | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE DZIERZGOWO

 

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie na 2020 r.” Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji. 

Uwagi można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu uwag w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzgowie  ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo od  27.09.2019 r. do 11.10.2019 r.

Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.dzierzgowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzgowo.

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

 

Przeczytano: 278 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit