Aktualności

06 września 2019 12:05 | Aktualności

Nabór wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - susza

Dzierzgowo, 06.09.2019r.

OBWIESZCZENIE

Wójt  Gminy Dzierzgowo informuje, że rolnicy posiadający grunty rolne na terenie Gminy Dzierzgowo mogą składać wnioski  o oszacowanie strat w związku z wystąpieniem na tym terenie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy, która miała miejsce w okresie 01.06.-31.07.2019r. roku.

Zgodnie ze stanowiskiem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dnia 4 września 2019 roku znak:MODR-E.070-55/19   w okresie wzrostu i zbioru pierwszego pokosu traw, wymagania wodne łąk i pastwisk możemy porównać do zbóż, natomiast w pozostałym okresie wegetacji trwałe użytki zielone można porównać do kukurydzy.

Zatem rolnicy, którzy nie składali wniosku o szacowanie strat do Urzędu Gminy, gdyż nie mieli upraw podlegających szacowaniu tj. kukurydzy i roslin strączkowych, w terminie do dnia 16.09.2019 roku mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wniosek, na obowiązującym urzędowym formularzu, dostępnym w Urzędzie Gminy Dzierzgowo - pokój nr 14 lub na stronie internetowej www.dzierzgowo.pl. Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierzgowo.

Rolnicy, którzy już wcześniej złożyli wnioski o oszacowanie szkód nie muszą ich ponownie składać.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2019, a w przypadku posiadania   w gospodarstwie zwierząt należy dołączyć także kopię zgłoszenia o ilości zwierząt do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR).

Przeczytano: 710 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit