Aktualności

06 sierpnia 2019 09:15 | Aktualności

Nabór wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - susza

        Dzierzgowo, 05.08.2019r.

OBWIESZCZENIE

Wójt  Gminy Dzierzgowo informuje, że rolnicy posiadający grunty rolne na terenie Gminy Dzierzgowo mogą składać wnioski o oszacowanie strat w związku z wystąpieniem na tym terenie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy, która miała miejsce w okresie 01.06.-31.07.2019r. roku.

Według monitoringu suszy prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławach susza oprócz upraw kukurydzy na ziarno i kukurydzy na kiszonkę dotknęła również uprawy roślin strączkowych uprawianych na glebach lekkich kategorii I składających się z piasku luźnego, piasku luźnego pylastego, piasku słabo gliniastego,  piasku słabo gliniastego pylastego.

W terminie do dnia 09.08.2019 roku poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wniosek, na obowiązującym urzędowym formularzu, dostępnym w Urzędzie Gminy Dzierzgowo - pokój nr 14 lub na stronie internetowej www.dzierzgowo.pl. Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierzgowo.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2019, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt należy dołączyć także kopię zgłoszenia o ilości zwierząt do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR).

Przeczytano: 348 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit