Aktualności

24 kwietnia 2018 11:27 | Aktualności

Informacja na temat mozliwości uzyskania dofinansowania na wymianę urządzeń grzewczych - aktualizacja

Informacje o Działaniu 4.3.1- Wymiana źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

 

 • Terminy
  • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu- październik 2018r.

 

 • Kto może uczestniczyć w programie?
  • Program przeznaczony jest dla osób, które zamieszkują teren gminy, które urządzenia grzewcze wykorzystują na potrzeby gospodarstwa domowego. W przypadku gospodarstw rolnych wielkość instalacji będzie szacowana na zaspokajanie potrzeb bytowych. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę urządzeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Do programu kwalifikują się tylko te budynki, które posiadają odbiór techniczny i zainstalowane źródło ciepła (o dotację nie mogą starać się osoby, które w ramach programu chcą zainstalować pierwsze ogrzewanie w budynku),
  • Chcąc aplikować o środki mieszkaniec MUSI wymienić aktualne źródło ciepła i nie ma możliwości pozostawienia obecnego urządzenia jako ogrzewanie zapasowe.

 

 • Poziom dofinansowania
  • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zapisami regulaminu konkursowego,
  • Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku instalacji w obrębie budynku mieszkalnego, podatek VAT 8%: do 74% całkowitej kwoty brutto,
  • Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku instalacji w obrębie budynku gospodarczego lub gruncie, podatek VAT 23%: do 65% całkowitej kwoty brutto
  • Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku instalacji gazowej: do 72% całkowitej kwoty brutto, w tym: kocioł obejmuje podatek VAT 8%, zbiornik podatek VAT 23%, ponieważ znajduje się on poza budynkiem mieszkalnym.

 

 • O co można wnioskować?
  • Wymiana źródła ciepła to podstawowy warunek uczestnictwa w programie. Do wyboru kotły na pellet, gazowe lub holzgas.

               W przypadku kotła gazowego gdy w danej lokalizacji jest sieć gazowa dofinansowanie obejmuje tylko urządzenie grzewcze z armaturą przyłączeniową.  W przypadku braku sieci gazowej w danej lokalizacji dofinansowaniem również objęty jest zbiornik na gaz o pojemności od 2700 do 6400l – w zależności od prognozowanego zużycia paliwa. W przypadku późniejszego przyłączenia do sieci gazowej, wystarczy jedynie niewielka modyfikacja kotła.

               Piece typu holzgas, czy inaczej piece zgazowujące drewno. W kotłach zgazowujących proces spalania drewna przebiega dwuetapowo – w komorze wsadowej następuje, przy ograniczonym dostępie powietrza, niecałkowite spalenie paliwa, a powstałe w tego efekcie gazy dopalają się w komorze wtórnej. Warunkiem prawidłowego funkcjonowanie takiego kotła jest utrzymanie wymaganej wysokiej temperatury w kotle. Z tego powodu woda krążąca w instalacji nie może mieć zbyt niskiej temperatury, gdyż powodowałoby to wychłodzenie komory i w efekcie zatrzymanie procesu zgazowania.

 • Instalacje odnawialnych źródeł energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u.. Dodatkowo można skorzystać z dofinansowania na instalacje OZE, tylko w przypadku jednoczesnej wymiany źródła ciepła.

 

 

Przeczytano: 162 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

Ankieta [172.48 KB]

SzybkiPit