Urząd Gminy Dzierzgowo
https://dzierzgowo.pl

07 lutego 2020 13:25 | Aktualności | Źródło: BIP - Dzierzgowo

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Dzierzgowo działając na podstawie uchwaly Nr 47/1X/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 09 iistopada 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Dzierzgowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 07 grudnia.2015 r. poz. 10098) ogłasza; otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w roku 2020,

Załączniki:

ogloszenie.pdf [429.14 KB]