Aktualności

16 czerwca 2020 08:58 | Aktualności

Zdalna Szkoła w Gminie Dzierzgowo

Zdalna Szkoła w Gminie Dzierzgowo Gmina Dzierzgowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł na zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Zdalna Szkoła”. Umowa została zawarta 24 kwietnia 2020 r. z Centrum Projektów Polska...

czytaj więcej »

30 marca 2020 16:03 | Aktualności

Sprawozdanie Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku

Dzierzgowo, 27.03.2020 r. Sprawozdanie Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku Na podstawie art. 5a...

czytaj więcej »

SzybkiPit