Aktualności

10 marca 2015 21:37 | Aktualności

INFOFMACJA O WYBORZE OFERTY

INFOFMACJA O WYBORZE OFERTY Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku wybrana została oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy „Tamka” Dzierzgowo. Wójt...

czytaj więcej »

11 lutego 2015 18:12 | Aktualności

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. (informacje w załącznikach)

czytaj więcej »

09 lutego 2015 10:55 | Aktualności

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Treść ogłoszenia i regulamin konkursu w załączniku.

czytaj więcej »

16 grudnia 2014 21:06 | Aktualności

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zadanie pn. Maluch na starcie.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zadanie pn. „Maluch na starcie” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania...

czytaj więcej »

20 sierpnia 2014 09:30 | Aktualności

Informacja prasowa dotycząca organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mławie wyjazdu dla rolników z powiatu mławskiego na XVI Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach.

Informacja prasowa dotycząca organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mławie wyjazdu dla rolników z powiatu mławskiego na XVI Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach. Starostwo Powiatowe w Mławie organizuje 20 września bieżącego roku wyjazd dla rolników z powiatu...

czytaj więcej »

SzybkiPit