Najnowsze wiadomości

12 października 2018 11:08 | Przetargi

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o pow. 0,7200 ha położona w miejscowości Zawady. Działka zabudowana budynkiem byłej bazy SKR tj. budynkiem gospodarczo-garażowym....

czytaj więcej »

28 września 2018 13:12 | Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w Gminie Dzierzgowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w Gminie Dzierzgowo Dzierzgowo dn. 28.09.2018 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania...

czytaj więcej »

27 września 2018 10:51 | Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE DZIERZGOWO

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo...

czytaj więcej »

17 września 2018 16:55 | Aktualności

Multimedialna przentacja województwa mazowieckiego.

http://mazowieckie.polskamultimedialna.pl/pl/

czytaj więcej »

03 września 2018 08:40 | Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dzierzgowo, dnia 29.08.2018 r. OŚR.6220.5.2018 Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działając zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

SzybkiPit