Najnowsze wiadomości

06 grudnia 2018 11:41 | Przetargi

Zmiana ogłoszenia - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo”

Dzierzgowo, 06.12.2018r. OŚR.271.2.2018 ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na...

czytaj więcej »

03 grudnia 2018 12:36 | Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo”

Ogłoszenie nr 656443-N-2018 z dnia 2018-12-03 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

29 listopada 2018 10:01 | Aktualności

Informacja

Dzierzgowo, 28.11.2018 r. GKM.041.1.2018 Informacja „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.436,96...

czytaj więcej »

27 listopada 2018 11:49 | Aktualności

Zaproszenie na szkolenie pt: „Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i wodna”

ZAPROSZENIE Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie p.t.: „Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i wodna”. ...

czytaj więcej »

16 listopada 2018 11:58 | Aktualności

Zaproszenie na wieczoenicę wraz z koncertem patriotycznym.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy na wieczornicę wraz z koncertem patriotycznym w wykonaniu naszej orkiestry „Arka oraz młodzieży szkolnej w związku z 100- tną rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 23.11.2018 r. do Hali Sportowej w Dzierzgowie...

czytaj więcej »

15 listopada 2018 11:01 | Aktualności

Ważne! 16.11.2018r mija termin na składanie wniosków do ARIMR o pomoc suszową

Niniejszym informuję, że w dniu 16.11.2018 roku upływa termin składania wniosków o pomoc suszową do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku braku protokołu z oszacowania start potwierdzonego przez Wojewodę należy złożyć wniosek do ARIMR bez załączania protokołu. Protokół...

czytaj więcej »

SzybkiPit