Zapytania ofertowe

2015-04-28

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO - na organizację wycieczki do Łodzi


2015-01-27

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO - na zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej


2015-01-27

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUROna zakup materiałów edukacyjnych dla Gimnazjum


2014-11-24

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO - na organizację wycieczki do Mławy 


2014-10-30

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO - na organizację wycieczki do Warszawy


2014-10-29

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO - na zakup materiałów edukacyjnych


SzybkiPit