POKL

„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie i Publicznym Gimnazjum w Dzierzgowie.

SzybkiPit