Dokumenty_2

2015-03-23

Zawiadomienie o wyborze ofert


2015-03-12

 Uzupełnienie zapytania ofertowego w postępowaniu na zadanie pn.

 „Maluch na starcie – dostawa”

2015-03-04

Uzupełnienie zapytania ofertowego w postępowaniu na zadanie pn.

„Maluch na starcie – dostawa”

2015-03-01

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu na zadanie pn. „Maluch na starcie”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Opis przedmiotu zapytania

Dostawa 23 pakietów dla 3 i 4-latków oraz zestawów plastycznych do punktu przedszkolnego znajdujących się przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie.


2015-01-29

Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 0000033 w trybie zapytania ofertowego na "Maluch na starcie"


2015-01-28

Informacja o odstąpieniu od umowy. Wybór najkorzystniejszej oferfy


2015-01-05

Zawiadomienie o wyborze ofert


2014-12-16

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu na zadanie pn. „Maluch na starcie”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Opis przedmiotu zapytania

Dostawa dywanu, 4 tablic korkowych, projektora wraz uchwytem do tablicy interaktywnej oraz pakietu MS Office do punktu przedszkolnego znajdujących się przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie.


2014-06-06

Informacja dotycząca naboru na stanowiska:

- zającie dodatkowe

 w ramacha projektu "Maluch na stracie"


SzybkiPit