Dokumenty_1

2014-05-26

Informacja dotycząca naboru na stanowiska:

- nauczyciel wychowania przedszkolnego,

- nauczyciel wspomagający nauczyciela przedszkola,

w ramacha projektu "Maluch na stracie"


2014-05-12

Nabór na stanowisko nauczyciela wspomagającego nauczyciela przedszkola.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego ogłasza nabór na stanowiska nauczyciela wspomagającego nauczyciela przedszkola w pełnym wymiarze czasu pracy. Wybrane osoby zostaną zatrudnione w ramach projektu „Maluch na starcie" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 2014-05-12

Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedzkolanego - nauczyciel stażysta.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego ogłasza nabór na stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego (nauczyciel stażysta) w pełnym wymiarze czasu pracy. Wybrane osoby zostaną zatrudnione w ramach projektu „Maluch na starcie" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


2014-05-12

Zapytanie ofertowe Nr 1/POKL/2014 Urząd Gminy w Dzierzgowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na, "Prowadzenie zajęć dodatkowych z logopedii" w projekcie ,,Maluch na starcie", współfinansowanym w ramach Działania 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w formie umowy zlecenie (104 godziny w okresie trwania projektu, tj. 01.06.201 4-30.06.2015r.) przez okres 13 miesięcy.


 2014-05-12

Zapytanie ofertowe Nr 2/POKL/2014 Urząd Gminy w Dzierzgowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na, "Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego" w projekcie ,,Maluch na starcie", współfinansowanym w ramach Działania 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w formie umowy zlecenie (104 godziny w okresie trwania projektu, tj. 01.06.201 4-30.06.2015r.) przez okres 13 miesięcy.


2014-05-12

Zapytanie ofertowe Nr 3/POKL/2014 Urząd Gminy w Dzierzgowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na, "Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki" w projekcie ,,Maluch na starcie", współfinansowanym w ramach Działania 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w formie umowy zlecenie (52 godziny w okresie trwania projektu, tj. 01.06.201 4-30.06.2015r.) przez okres 13 miesięcy.


2014-05-12

Zapytanie ofertowe Nr 4/POKL/2014 Urząd Gminy w Dzierzgowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na, "Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka niemieckiego" w projekcie ,,Maluch na starcie", współfinansowanym w ramach Działania 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w formie umowy zlecenie (104 godziny w okresie trwania projektu, tj. 01.06.201 4-30.06.2015r.) przez okres 13 miesięcy.


2014-05-12

Zapytanie ofertowe Nr 5/POKL/2014 Urząd Gminy w Dzierzgowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na, "Prowadzenie zajęć dodatkowych z muzyki" w projekcie ,,Maluch na starcie", współfinansowanym w ramach Działania 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w formie umowy zlecenie (52 godziny w okresie trwania projektu, tj. 01.06.201 4-30.06.2015r.) przez okres 13 miesięcy.


2014-05-12

Zapytanie ofertowe Nr 6/POKL/2014 Urząd Gminy w Dzierzgowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na, "Prowadzenie zajęć dodatkowych techniczno - teatralnych" w projekcie ,,Maluch na starcie", współfinansowanym w ramach Działania 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w formie umowy zlecenie (52 godziny w okresie trwania projektu, tj. 01.06.201 4-30.06.2015r.) przez okres 13 miesięcy.


2014-05-12

Zapytanie ofertowe Nr 7/POKL/2014 Urząd Gminy w Dzierzgowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na, "Prowadzenie zajęć dodatkowych tearapeutycznych" w projekcie ,,Maluch na starcie", współfinansowanym w ramach Działania 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w formie umowy zlecenie (52 godziny w okresie trwania projektu, tj. 01.06.201 4-30.06.2015r.) przez okres 13 miesięcy.


2014-05-08

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i promocji "Maluch na starcie" POKL.09.01.01-14-054/13 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europeskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

2014-04-29

Zmiany do naboru na stanowisko Specjalisty ds. monitoringu i promocji "Maluch na starcie" POKL.09.01.01-140954/13 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europeskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 2014-04-25

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Informatyk projektu "Maluch na starcie" POKL.09.01.01-14-054/13 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europeskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2014-04-25

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń  projektu "Maluch na starcie" POKL.09.01.01-14-054/13 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europeskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 2014-04-24

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. monitoringu i promocji "Maluch na starcie" POKL.09.01.01-140954/13 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europeskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2014-04-11

Nabór na stanowisko Informatyk projektu "Maluch na starcie" POKL.09.01.01-140954/13 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europeskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2014-04-11

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń  projektu "Maluch na starcie" POKL.09.01.01-140954/13 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europeskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2014-03-18

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Koordynator projektu "Maluch na starcie" POKL.09.01.01-14-054/13 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europeskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2014-03-13

Nabór na stanowisko Koordynator projektu "Maluch na starcie" POKL.09.01.01-140954/13 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europeskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2014-03-13

Regulamin rekrutacji na stanowisko Koordynator projektu "Maluch na starcie" POKL.09.01.01-140954/13


 

 

 
SzybkiPit