Kontakt

Biuro projektu

"Maluch na starcie"

czynne od 1 maja 2014 roku

w dniach od poniedziałku do piątku

 


Urząd Gminy w Dzierzgowie

pokój nr 14 (I piętro)

oraz

Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie

Gabinet Dyrektora Szkoły

 


maluchnastarcie@dzierzgowo.pl

SzybkiPit