Najnowsze wiadomości

19 maja 2020 09:48 | Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

URZAD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 19.05.2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 77/4 o pow. 0,1198 ha położona...

czytaj więcej »

14 maja 2020 10:28 | Przetargi

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu na wykonanie zadania p.n:„Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzgowo”

Dzierzgowo, dn. 14.05.2020 r. PPI.272.2.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 27/2014 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15.04.2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych...

czytaj więcej »

07 maja 2020 10:48 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowalnych dotyczących realizacji zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dzierzgowo z podziałem na dwa zadania: Zadanie1: Przebudowa istniejącej drogi stanowiącej ul. Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego , Zadanie 2 :Przebudowa istniejącej drogi gminnej stanowiącej ul. T. Kościuszki

Ogłoszenie nr 537569-N-2020 z dnia 2020-05-07 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dzierzgowo z podziałem na dwa zadania: Zadanie1: Przebudowa istniejącej drogi stanowiącej ul. Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego , Zadanie 2 :Przebudowa istniejącej drogi...

czytaj więcej »

SzybkiPit