Najnowsze wiadomości

24 maja 2019 13:18 | Aktualności

Informacja na temat mozliwości uzyskania dofinansowania na wymianę urządzeń grzewczych

WYMIANA KOTŁÓW program dofinansowania do 80 % inwestycji Wójt Gminy Dzierzgowo informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów c.o. oraz montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2019 11:53 | Ogłoszenia

Zawiadomienie o kontynuacji postępowania „Budowa fermy drobiu o obsadzie 205 DJP na działkach nr ew. 49/4 i 49/5 , obręb Kurki, Gmina Dzierzgowo.”

Dzierzgowo, 29.04.2019r. OŚR.6220.4.2018 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

12 kwietnia 2019 13:01 | Przetargi

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 26 o pow. 0,3400 ha położona w miejscowości Pęcherze

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 26 o pow. 0,3400 ha położona w miejscowości Pęcherze Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym....

czytaj więcej »

SzybkiPit