Najnowsze wiadomości

17 lipca 2019 10:21 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 17 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 129 o powierzchni 0,0700...

czytaj więcej »

15 lipca 2019 10:09 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.;„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”

Ogłoszenie nr 573611-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

czytaj więcej »

10 lipca 2019 13:24 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 230102W Wasiły – Kapuśnik na odcinku od km 0+000,00 do km 1+587,38”

Ogłoszenie nr 571808-N-2019 z dnia 2019-07-10 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: „Przebudowa drogi gminnej 230102W Wasiły – Kapuśnik na odcinku od km 0+000,00 do km 1+587,38” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

01 lipca 2019 08:35 | Aktualności

Wytyczne dotyczace zgłaszania kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej.

UWAGA! Termin zgłaszania kandydatów mija 5 lipca 2019 roku. Miejsce rejestracji: Urząd Gminy Dzierzgowo.

czytaj więcej »

SzybkiPit