Ogłoszenia

06 kwietnia 2018 12:10 | Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia w załączniku.

czytaj więcej »

06 marca 2015 11:35 | Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczace współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zakupu ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja mająca na celu „Poprawę gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo - zadanie II” współfinansowana...

czytaj więcej »

SzybkiPit