Przetargi

16 maja 2014 18:19 | Przetargi

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Maluch na starcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Maluch na starcie” Projekt...

czytaj więcej »

28 kwietnia 2014 15:11 | Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetagu nieograniczonego na: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzgowo w okresie od 20.05.2014 r. do 19.0.2017 r.

Dotyczy przetagu nieograniczonego na: "Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzgowo w okresie od 20.05.2014 r. do 19.0.2017 r."

czytaj więcej »

SzybkiPit