Przetargi

17 lipca 2014 09:38 | Przetargi

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2014

Gmina Dzierzgowo ul. Tadeusza Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo tel. 48 (0-23) 653-30-12, 653-32-22, fax 48 (0-23) 653-32-26 e-mail: gmina@dzierzgowo.pl Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego...

czytaj więcej »

16 maja 2014 18:19 | Przetargi

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Maluch na starcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Maluch na starcie” Projekt...

czytaj więcej »

SzybkiPit